خدمات

تنظیم موتور و عیب یابی

دوره تنظیم موتور و عیب یابی شامل آشنایی با سنسور ها درآموزشگاه ایسیو شمال مازندران در بابل

اصلاح سیم کشی

در آموزشگاه ایسیو شمال مازندران دوره های اطلاح سیم کشی شامل تمام سیم کشی های خودرو برگزار میشود

بروز رسانی نرم افزار

بروز رسانی نرم افزار شامل موارد نرم افزاری خودرو است. در آموزشگاه ایسیو شمال مازندران با به روز تری

افزایش شتاب خودرو

افزایش شتاب خودرو شامل آموزش افزایش شتاب خودرو می باشد