بلاگ

آموزش تعمیرات ای سی یو خودرو در ایسیو شمال مازندران با مدیریت مهندس مهرداد حیدری

1-برگزاری موارد آموزشی فوق بدون تحمیل دوره های پیشنیاز اجباری،با آموزش توام پیش نیازهای لازم، در قالب یک دوره آموزشی برگزار می گردد
2-هنر جویان در حین دوره آموزشی علاوه بر آموزه های علمی و عملی در آموزشگاه بصورت کاملا عملی نیز در دفاتر فنی ای سی یو شمال (محل خدمات مشتریان )یک تجربه واقعی از آموخته خود نیز کسب می کنند

ویژگیهای دوره آموزشی تعمیرات ای سی یو

نظرات 0

بازخورد شما درباره این پست