دوره آموزش ای سی یو


آموزش ای سی یو

آموزش ای سی یو

حضوری

1399/03/25

60 ساعت

بخش های تخصصی تر در آموزش تعمیرات ای سی یو

آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECUوالئوJ34P با3 قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECU بوش 7/9/7/1نیسان با 3قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECU بوش 7/4/9 با 3 قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECU بوش 7/4/5با 3 قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECU بوش 7/4/4 پرشیا و 405 یا سیم 3قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECUهای بوش 7/4/4 تیپ 5   ،206با3قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECU ساژم والئو PL4با 3 قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECU زیمنس دوگانه سوز کنتیناتال با3قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECU زیمنس دوگانه سوز با 3قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه درECUزیمنس بنزینی با 3قطعه سیم (ISP)


آموزش بیرون کشیدن و ریختن برنامه در ECUساژم با 3قطعه سیم (ISP)


آموزش اولیه بیرون کشیدن برنامه از ECU با 3قطعه سیم (ISP)


دریافت نقشه رنگی کامل ای سی یوی زیمنس بای فول


دریافت برنامه والئو J34بی کد


دریافت برنامه 7/4/5 بی کد


دریافت برنامه زیمنس بای فول CIE


دریافت برنامه زیمنس بای فول مدل CBC


دریافت برنامه زیمنس بای فول مدل CB8


دریافت کد مخفی برای تعریف سوییچ تمامی ساژم


آموزش ریست کردن ای سی یو بدون هیچ دستگاهی


آموزش پاک کردن خطا بدون دیاگ


ساکس500برای رفع مشکل افت ولتاژ ونشتی گاز


آموزش ریست کردن 206


آموزش تعریف سوییچ ساژم با سوییچ


آموزش تعریف ریموت سوزوکی


به دست آوردن کد ریو با یک ترفند ساده


نحوه روشن کردن زانتیا و ترمیم کد از دست رفته در قسمت کد زانتیا


پیدا کردن کد ای سی یوهای زیمنس


آموزش سنکرون کردن سوییچ در سیستم والئو


آموزش خارج کردن فایل هگز از میکروپرسسور


آموزش تست ECUبدون نیاز به حضور ماشین

هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.

بازخورد شما درباره این محصول